DDC 658.83
Tác giả CN Trần, Minh Đạo
Nhan đề Giáo trình marketing căn bản / Trần Minh Đạo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 407tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày bản chất, hệ thống thông tin, môi trường Marketinh và hành vi khách hàng; phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm. Các chính sách sản phẩm, giá, phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp. Vấn đề quản trị chiến lược Marketing.
Từ khóa tự do Chiến lược marketing
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Dược
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10115167-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115700
00222
004DF86F1C7-188E-47C1-A69C-7933CCB5203C
005202112150853
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786049272608|c85.000 VNĐ
039|a20231110160451|bvulh|c20231102135612|dvulh|y20191004134259|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.83|bT772 - Đ211
100 |aTrần, Minh Đạo
245 |aGiáo trình marketing căn bản / |cTrần Minh Đạo
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2013
300 |a407tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày bản chất, hệ thống thông tin, môi trường Marketinh và hành vi khách hàng; phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm. Các chính sách sản phẩm, giá, phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp. Vấn đề quản trị chiến lược Marketing.
653 |aChiến lược marketing
653 |aKinh tế thị trường
653 |aTiếp thị
653|aKế toán
653|aDược
653|aThiết kế thời trang
653|aTài chính ngân hàng
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aPharmacology
691|aKế toán
691|aDược
691|aQuan hệ quốc tế
691|aThiết kế thời trang
691|aQuan hệ công chúng
691|aTài chính ngân hàng
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10115167-71
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/0410196d/9thumbimage.jpg
890|a5|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115167 Kho sách chuyên ngành 658.83 T772 - Đ211 Dược 1
2 10115168 Kho sách chuyên ngành 658.83 T772 - Đ211 Dược 2
3 10115169 Kho sách chuyên ngành 658.83 T772 - Đ211 Dược 3 Hạn trả:16-03-2021
4 10115170 Kho sách chuyên ngành 658.83 T772 - Đ211 Dược 4
5 10115171 Kho sách chuyên ngành 658.83 T772 - Đ211 Dược 5

Không có liên kết tài liệu số nào