Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Dược (Tất cả)
Giáo trình kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm / TS. Đinh Thị Trường Giang, TS. Mai Thị Thanh Huyền
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thực hành hóa hữu cơ : hệ đại học / Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa dược. Bộ môn hóa hữu cơ
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình công nghệ sản xuất dược phẩm : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / TS.DS. Phùng Đức Truyền
23-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Độc chất học : Sách đào tạo Dược sĩ đại học / Thái Nguyễn Hùng Thu
22-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)