DDC
Tác giả CN Ahmad, Syed Zamberi
Nhan đề Measuring service quality and customer satisfaction of the small and medium sized hotels (SMSHs) industry : lessons from United Arab Emirates (UAE) / Syed Zamberi Ahmad, Norita Ahmad and Avraam Papastathopoulos
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 23 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125513
00239
00414E514AE-2C58-492D-AAD6-199D0C5CE36A
005202404061519
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20240406151947|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |bA286 - S982
100 |aAhmad, Syed Zamberi
245 |aMeasuring service quality and customer satisfaction of the small and medium sized hotels (SMSHs) industry : |blessons from United Arab Emirates (UAE) / |cSyed Zamberi Ahmad, Norita Ahmad and Avraam Papastathopoulos
260 |c2018
300 |a23 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị khách sạn
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/6/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0