DDC 658.4
Tác giả CN Grant, Maddie
Nhan đề Lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả : The non obvious guide to employee engagement / Maddie Grant, Jamie Notter; Skye Phan dịch
Thông tin xuất bản TP.HCM : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 267 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121907-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124369
00248
004A0A6E5AF-390E-4FA2-95BA-A36F0B52CDB5
005202401021648
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048884314|c119000
039|a20240406105200|bvulh|c|d|y20240102164841|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4|bG761 - M179
100 |aGrant, Maddie
245 |aLập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả : |bThe non obvious guide to employee engagement / |cMaddie Grant, Jamie Notter; Skye Phan dịch
260 |aTP.HCM : |bDân trí, |c2019
300 |a267 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị du lịch và lữ hành
691|aQuản trị khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121907-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/2 vu/11thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121907 Kho sách chuyên ngành 658.4 G761 - M179 Quản trị du lịch và lữ hành 1
2 10121908 Kho sách chuyên ngành 658.4 G761 - M179 Quản trị du lịch và lữ hành 2
3 10121909 Kho sách chuyên ngành 658.4 G761 - M179 Quản trị du lịch và lữ hành 3

Không có liên kết tài liệu số nào