DDC 547.0071
Tác giả CN Trần, Mạnh Bình
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Hóa học hữu cơ. Sách đào tạo dược sĩ đại học / Tập 1 : GS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có sửa chữa
Thông tin xuất bản Y học, 2017
Mô tả vật lý 380 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Hóa học hữu cơ
Từ khóa tự do Hóa hữu cơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Đạt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125844
00223
00403E98F55-4221-4937-8DEC-8F31E67842D2
005202405151404
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240515140431|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a547.0071|bT772 - B613
100 |aTrần, Mạnh Bình
110 |aBộ Y tế
245 |aHóa học hữu cơ. |nTập 1 : |bSách đào tạo dược sĩ đại học / |cGS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt (Đồng Ch.b); và Cộng sự
250 |aTái bản lần 1, có sửa chữa
260 |bY học, |c2017
300 |a380 tr. ; |ccm.
653 |aHóa học hữu cơ
653 |aHóa hữu cơ
691 |aDược
700 |aNguyễn, Quang Đạt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/dược/bia/13thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1