Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Dược (Tất cả)
Pharmaceutical Formulations for Older Patients : AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series, 51 / Mine Orlu. Fang Liu
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Những vấn đề hóa dược ứng dụng / Mai Tuyên, Ngô, Đại Quang, Mai Ngọc Chúc
22-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Hóa học hữu cơ. Sách đào tạo dược sĩ đại học / GS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt Tập 2 :
15-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bào chế và sinh dược học. GS.TS. Lê Quan Nhiệm; PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa (Đồng Ch.b); Và Cộng sự Tập 1 /
25-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình thực hành hóa phân tích / Đại học Quốc tế Hồng Bàng
23-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình thực hành hóa lý dược / Đại học Quốc tế Hồng Bàng
23-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình thực hành dược liệu 2 : Dành cho học viên Đại học / Đại học Quốc tế Hồng Bàng
23-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình thực hành dược liệu 1 : (Dành cho học viên Đại học)
22-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình thực hành bào chế : (Dùng cho đào tạo Dược sĩ đại học) / TS.DS. Phùng Đức Truyền
22-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)