DDC 658.8
Tác giả CN Chernev, Alexander
Nhan đề Strategic marketing management : the framework / Alexander Chernev
Lần xuất bản 10th edition
Thông tin xuất bản USA : Cerebellum press, 2019
Mô tả vật lý 313 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202077
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125494
00244
00439E9887D-5D08-43EE-87E7-0D3731078FDF
005202404010915
008240401s2019 vm eng
0091 0
020 |a9781936572595|c2628000
039|y20240401091519|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bC521 - A374
100 |aChernev, Alexander
245 |aStrategic marketing management : |bthe framework / |cAlexander Chernev
250 |a10th edition
260 |aUSA : |bCerebellum press, |c2019
300 |a313 tr. ; |ccm.
691 |aTruyền thông đa phương tiện
691|aDigital Marketing
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202077
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/1/6thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202077 Kho sách ngoại văn 658.8 C521 - A374 Truyền thông đa phương tiện 1

Không có liên kết tài liệu số nào