Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Truyền thông đa phương tiện (Tất cả)
Xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp VIệt Nam đương đại : Brand / Lý Quí Trung
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tâm lí học / Phạm Minh Hạc
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Strategic marketing management : the framework / Alexander Chernev
01-04-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp / Rohit Bhargava, Hạnh Dung dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Biên tập báo chí / Nguyễn Quang Hoà
22-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm (Ch.b); Dương Hoài Bắc
02-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Kỹ năng tư duy phản biện / Lê Thanh Sơn (Ch.b); Đoàn Đức Lương
02-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)