DDC 371.3
Tác giả TT Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Giáo trình hướng dẫn thực tập sư phạm / Đại học Quốc gia Hà Nội
Mô tả vật lý 62 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Hướng dẫn thực tập
Từ khóa tự do Thực tập sư phạm
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124163
00230
004AF5106B5-BC20-4EBF-A3BA-0067BE737E13
005202312211648
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20231221164837|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a371.3|bD132
110 |aĐại học Quốc gia Hà Nội
245 |aGiáo trình hướng dẫn thực tập sư phạm / |cĐại học Quốc gia Hà Nội
300 |a62 tr. ; |ccm.
653 |aHướng dẫn thực tập
653 |aThực tập sư phạm
653 |aGiáo trình
691 |aGiáo dục mầm non
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2023/tháng 12/21 tan gdmn/52thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1