DDC 338.7
Tác giả CN Nguyễn, Năng Phúc
Nhan đề Phân tích kinh doanh : lý thuyết và thực hành / Nguyễn Năng Phúc
Thông tin xuất bản H. : Tài Chính, 2009
Mô tả vật lý 535 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122407-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124948
00250
004AD3D6F35-C85E-4705-A4B8-712D3F66136C
005202401201528
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c96000
039|y20240120152817|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.7|bN576 - P577
100 |aNguyễn, Năng Phúc
245 |aPhân tích kinh doanh : |blý thuyết và thực hành / |cNguyễn Năng Phúc
260 |aH. : |bTài Chính, |c2009
300 |a535 tr. ; |ccm.
691 |aKế toán
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTài chính ngân hàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122407-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/20/28thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122407 Kho sách chuyên ngành 338.7 N576 - P577 Kế toán 1
2 10122408 Kho sách chuyên ngành 338.7 N576 - P577 Kế toán 2
3 10122409 Kho sách chuyên ngành 338.7 N576 - P577 Kế toán 3

Không có liên kết tài liệu số nào