Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Kế toán (Tất cả)
Kế toán quản trị : Lý thuyết căn bản và nguyên tắc ứng dụng trong quyết định kinh doanh / Nguyễn Tấn Bỉnh
27-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 : Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / PGS.TS. Võ Văn Nhị
08-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bài tập thực hành Misasme Net 2010
08-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phân tích kinh doanh : lý thuyết và thực hành / Nguyễn Năng Phúc
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị học / Trịnh Thùy Anh, Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Test your professional English Accounting / Alison Pohl, Nick Brieger
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Oxford business english dictionary : for learners of english / Dilys Parkinson, Joseph Noble
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại dịch vụ / Vũ Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Hà Thị Thúy Vân
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)