DDC 519
Tác giả CN Nguyễn, Quang Dong
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa toán kinh tế
Nhan đề Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2006
Mô tả vật lý 383 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Thứ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122211
00249
00453815154-6C81-427C-80BF-024F06FB90BF
005202305311112
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20230531111126|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a519|bN576 - D682
100 |aNguyễn, Quang Dong
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa toán kinh tế
245 |aGiáo trình mô hình toán kinh tế / |cNguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
260 |aH. : |bThống kê, |c2006
300 |a383 tr. ; |ccm.
691 |aKế toán
691|aQuản trị kinh doanh
691|aTài chính ngân hàng
700 |aNgô, Văn Thứ
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 5/31/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0