DDC 659.144
Tác giả CN Juska, Jerome M.
Nhan đề Integrated marketing communication : advertising and promotion in a digital world / Jerome M. Juska
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản New York, NY : Routledge, 2022
Mô tả vật lý 300 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201973
000 00000nam#a2200000u##4500
00125158
00270
00481400A9D-34A4-4A64-A510-181A40C97866
005202402240907
008240224s2022 vm eng
0091 0
020 |a9780367436230|c2033000
039|a20240409091326|bvulh|c|d|y20240224090756|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a659.144|bJ961 - J561
100 |aJuska, Jerome M.
245 |aIntegrated marketing communication : |badvertising and promotion in a digital world / |cJerome M. Juska
250 |a2nd edition
260 |aNew York, NY : |bRoutledge, |c2022
300 |a300 tr. ; |ccm.
691 |aDigital Marketing
691|aThương mại điện tử
691|aQuản trị sự kiện
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201973
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/24/3thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201973 Kho sách ngoại văn 659.144 J961 - J561 Digital Marketing 1

Không có liên kết tài liệu số nào