DDC 658.575
Tác giả CN Cooper, Robert G.
Nhan đề Winning at new products : creating value through innovation / Robert G. Cooper
Lần xuất bản Revised and Updated
Thông tin xuất bản New York, NY : Basic Books, 2017
Mô tả vật lý 698 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00123859
00276
00491CF9CE6-7B1E-49FA-8B59-F1F4157829FD
005202311231050
008231123s2017 vm eng
0091 0
039|y20231123105039|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.575|bC776 - R639
100 |aCooper, Robert G.
245 |aWinning at new products : |bcreating value through innovation / |cRobert G. Cooper
250 |aRevised and Updated
260 |aNew York, NY : |bBasic Books, |c2017
300 |a698 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
691|aDigital Marketing
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 11/23/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0