DDC 808.5
Tác giả CN Driessen, Andrea
Nhan đề Event planning : Tổ chức sự kiện nâng tầm thương hiệu / Andrea Driessen; Trần Khánh Hà dịch
Thông tin xuất bản TP.HCM : Trẻ, 2023
Mô tả vật lý 281 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122128-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124827
00229
004989A51F7-4819-4FD7-8650-A80F86F4D0CB
005202401171352
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786044748092|c169000 VNĐ
039|y20240117135213|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a808.5|bT772 - H111
100 |aDriessen, Andrea
245 |aEvent planning : |bTổ chức sự kiện nâng tầm thương hiệu / |cAndrea Driessen; Trần Khánh Hà dịch
260 |aTP.HCM : |bTrẻ, |c2023
300 |a281 tr. ; |ccm.
691 |aThiết kế đồ họa
691|aQuản trị sự kiện
691|aTruyền thông đa phương tiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122128-30
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/17/19thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122128 Kho sách chuyên ngành 808.5 T772 - H111 Thiết kế đồ họa 1
2 10122129 Kho sách chuyên ngành 808.5 T772 - H111 Thiết kế đồ họa 2
3 10122130 Kho sách chuyên ngành 808.5 T772 - H111 Thiết kế đồ họa 3

Không có liên kết tài liệu số nào