Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Thiết kế đồ họa (Tất cả)
Career paths Art & design / Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers
28-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Buổi đầu nhiếp ảnh Việt Nam : Early photography in Viet Nam / Terry Bennett ; Dương Mạnh Hùng dịch
21-03-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Critical thinking : conceptual perspectives and practical guidelines / Christopher P. Dwyer
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm : The design of everyday things / Don Norman; Phương Lan dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kinh điển về khởi nghiệp thực hành : Disciplined entrepreneurship workbook / Bill Aulet; Giang Lâm, Ngọc Ny dịch
17-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)