DDC 658.40355
Tác giả CN Hanke, John E.
Nhan đề Business forecasting / John E. Hanke, Dean Wichern
Lần xuất bản 9th edition
Thông tin xuất bản England : Pearson Education Limited, 2014
Mô tả vật lý 510 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Wichern, Dean
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122991
00277
004DAF79D96-AF6D-4957-813A-D5C74580F4CD
005202309071034
008230907s2014 vm eng
0091 0
039|y20230907103347|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.40355|bH241 - J653
100 |aHanke, John E.
245 |aBusiness forecasting / |cJohn E. Hanke, Dean Wichern
250 |a9th edition
260 |aEngland : |bPearson Education Limited, |c2014
300 |a510 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
700 |aWichern, Dean
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/7/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0