Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Quan hệ công chúng (Tất cả)
Giáo trình Nghiên cứu marketing / Nguyễn Viết Lâm
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Business forecasting / John E. Hanke, Dean Wichern
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing quốc tế / B.s.: Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng (ch.b.), Trương Đình Chiến
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Xã hội học về dư luận xã hội / Nguyễn Quý Thanh
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Quảng cáo & tâm trí người tiêu dùng : Bí quyết xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả / Max Sutherland
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Hướng dẫn quay và dựng phim kỹ thuật số chuyên nghiệp trên máy tính (PC) / Nguyễn Nam Thuận
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Nhiếp ảnh toàn thư : từ máy ảnh đến hình ảnh / Trần Đức Tài
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Ngôn ngữ báo chí / Vũ Quang Hào
06-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)