DDC 658.8/72
Tác giả CN Waldow, D. J.
Nhan đề The Rebel's Guide to Email Marketing : Grow Your List, Break the Rules, and Win / DJ Waldow, Jason Falls.
Thông tin xuất bản Indianapolis, Indiana : QUE, 2012
Mô tả vật lý 265 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Falls, Jason
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122987
00278
004A0C02989-C85F-40BF-983B-CB406750D29F
005202309070935
008230907s2012 vm eng
0091 0
039|a20231110161002|bvulh|c20231110135506|dvulh|y20230907093509|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8/72|bW166 - D111
100 |aWaldow, D. J.
245 |aThe Rebel's Guide to Email Marketing : |bGrow Your List, Break the Rules, and Win / |cDJ Waldow, Jason Falls.
260 |aIndianapolis, Indiana : |bQUE, |c2012
300 |a265 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ công chúng
691|aDigital Marketing
691|aQuản trị sự kiện
700 |aFalls, Jason
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/7/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0