Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Quan hệ công chúng (Tất cả)
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
eMarketing : The Essential Guide to Marketing in a Digital World (Stokes) / Rob Stokes
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
English for business studies : Student book : a course for business studies and economics students / Ian MacKenzie
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The Rebel's Guide to Email Marketing : Grow Your List, Break the Rules, and Win / DJ Waldow, Jason Falls.
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Content marketing for dummies / Susan Gunelius
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing qua email / Simms Jenkins; Thủy Nguyệt dịch
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Email marketing for dummies / John Arnold
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Organizational Behavior / Mary Uhl-Bien, John R. Schermerhorn, Richard N. Osborn,
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Inbound PR : Dịch chuyển hoạt động PR theo mô hình inbound / Iliyana Stareva ; Dịch: Vũ Thanh Vân, Lê Thị Thuỳ Linh
31-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)