DDC 428.2407
Tác giả CN Abduh, Amirullah
Nhan đề Teaching english for beginning level / Amirullah Abduh; Rosmaladewl
Thông tin xuất bản 2016
Mô tả vật lý 115 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00124296
00279
004A7B69140-2140-4C10-B02A-E3C3E3B14FCF
005202312271136
008231227s2016 vm eng
0091 0
039|y20231227113622|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |avm
082 |a428.2407|bA517 - A135
100 |aAbduh, Amirullah
245 |aTeaching english for beginning level / |cAmirullah Abduh; Rosmaladewl
260 |c2016
300 |a115 tr. ; |ccm.
691 |aQuản lý giáo dục
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/tam/27.12/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1