Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Quản lý giáo dục (Tất cả)
Giáo trình Kỹ năng giao tiếp / Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Ty
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản lí và lãnh đạo nhà trường / Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền (Đồng chủ biên)
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Quản lý sự thay đổi : Chỉ dẫn sống còn cho người lãnh đạo / Vũ Hoàng, Quỳnh Trâm (Biên dịch)
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục / Nguyễn Công Khanh (cb), Đào Thị Oanh
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đại cương khoa học quản lý / Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn thị Mỹ Lộc
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đánh giá trong giáo dụcĐỗ Thị Thúy Hằng
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Trương Thị Hiền
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo dục âm nhạc / Phạm Thị Hòa, Ngô Thị Nam
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)