DDC 371.200711
Tác giả CN Mai, Ngọc Anh
Nhan đề Giáo trình Quản lý Giáo dục / Mai Ngọc Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2019
Mô tả vật lý 323tr. ; cm.
Từ khóa tự do Quản lý giáo dục
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124301
00230
0049813ED79-3C4B-45B9-A3BC-CAD707AFC8CE
005202312280939
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049465383|c81000D
039|a20231229193747|bvulh|c|d|y20231228093925|zsvtt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a 371.200711|bM217 - A596
100 |aMai, Ngọc Anh
245 |aGiáo trình Quản lý Giáo dục / |cMai Ngọc Anh
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc Dân, |c2019
300 |a323tr. ; |ccm.
653 |aQuản lý giáo dục
653 |aGiáo trình
691|aQuản lý giáo dục
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 12/27 svtt 2/quản lý giáo dụcthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1