• Giáo Trình
  • 796.071 L964 - N576
    Giáo trình giáo dục học thể dục thể thao :

DDC 796.071
Tác giả CN Lương, Thị Ánh Ngọc
Nhan đề Giáo trình giáo dục học thể dục thể thao : Dành cho hệ đào tạo Đại học chuyên ngành Thể dục Thể thao / Lương Thị Ánh Ngọc; Tạ Hoàng Thiện
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
Mô tả vật lý 170 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề cơ bản của giáo dục học thể dục thể thao. Quá trình sư phạm và sự phát triển nhân cách trong thể dục thể thao. Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, phương pháp giáo dục, nội dụng giáo dục... trong thể dục thể thao
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Giáo dục học
Môn học Giáo dục học Thể dục thể thao
Tác giả(bs) CN Tạ, Hoàng Thiện
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111038
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114464
0021
0041592886F-3B60-4466-AFF4-029A55A0AD75
005201902141358
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047334063|c80.000 VNĐ
039|y20190214135939|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a796.071|bL964 - N576
100 |aLương, Thị Ánh Ngọc
245 |aGiáo trình giáo dục học thể dục thể thao : |bDành cho hệ đào tạo Đại học chuyên ngành Thể dục Thể thao / |cLương Thị Ánh Ngọc; Tạ Hoàng Thiện
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Tp.HCM, |c2015
300 |a170 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề cơ bản của giáo dục học thể dục thể thao. Quá trình sư phạm và sự phát triển nhân cách trong thể dục thể thao. Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, phương pháp giáo dục, nội dụng giáo dục... trong thể dục thể thao
653 |aGiáo trình
653 |aThể dục thể thao
653 |aGiáo dục học
690 |aGiáo dục học Thể dục thể thao
691 |aGiáo dục thể chất
700 |aTạ, Hoàng Thiện
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111038
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/140219d/13thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111038 Kho sách chuyên ngành 796.071 L964 - N576 Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào