Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình (Tất cả)
Bài giảng bệnh truyền nhiễm : Sách dùng cho đào tạo bác sĩ y khoa / GS.TS. Nguyễn Văn Kính; và Cộng sự
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình kinh tế lượng / GS.TS. Nguyễn Quang Dong; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình marketing căn bản / GS.TS. Trần Minh Đạo
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nhãn khoa : Giáo trình đào tạo sau đại học. PGS.TS. Đỗ Như Hơn; và Cộng sự Tập 2 /
09-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Đạo đức nghề y : Giáo trình dùng cho hệ cử nhân / PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa / PGS. Văn Tần; và Cộng sự
05-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tâm lý Y học : Giáo trình dùng cho sinh viên hệ đại học / PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc; và Cộng sự
04-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:2)
Bào chế Đông dược / TS. Nguyễn Đức Quang (Thầy thuốc ưu tú)
02-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)