DDC 796.33402
Tác giả CN Ma, Tuyết Điền
Nhan đề Bóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện / Ma Tuyết Điền
Thông tin xuất bản H. : Thể dục thể thao, 2003
Mô tả vật lý 287 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123195
0029
004DDB72DE4-DA2A-45DA-99D8-327DDCFC8821
005202310190930
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20231019093030|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a796.33402|bM111 - Đ562
100 |aMa, Tuyết Điền
245 |aBóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện / |cMa Tuyết Điền
260 |aH. : |bThể dục thể thao, |c2003
300 |a287 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aGiáo dục thể chất
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 10/19 vu/7thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0