DDC 613.7176
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Kim Anh
Nhan đề Đi bộ và sức khỏe / Nguyễn Ngọc Kim Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2022
Mô tả vật lý 191tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Chăm sóc sức khỏe
Từ khóa tự do Đi bộ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10121309-13
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121764
00217
00411585768-A21A-4CB4-8694-CE1FF0A4A4BE
005202303281542
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048510015
039|a20230328154231|bdiepbnh|y20230328154000|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a 613.7176|bN756 - A596
100 |aNguyễn, Ngọc Kim Anh
245 |aĐi bộ và sức khỏe / |cNguyễn Ngọc Kim Anh
260 |aHà Nội : |bThể thao và Du lịch, |c2022
300 |a191tr. ; |c21cm.
653 |aChăm sóc sức khỏe
653 |aĐi bộ
691 |aGiáo dục thể chất
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10121309-13
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 3/28d/5thumbimage.jpg
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121309 Kho sách chuyên ngành 613.7176 N756 - A596 Kỹ thuật phục hồi chức năng 1
2 10121310 Kho sách chuyên ngành 613.7176 N756 - A596 Kỹ thuật phục hồi chức năng 2
3 10121311 Kho sách chuyên ngành 613.7176 N756 - A596 Kỹ thuật phục hồi chức năng 3
4 10121312 Kho sách chuyên ngành 613.7176 N756 - A596 Kỹ thuật phục hồi chức năng 4
5 10121313 Kho sách chuyên ngành 613.7176 N756 - A596 Kỹ thuật phục hồi chức năng 5

Không có liên kết tài liệu số nào