Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng (Tất cả)
The Mulligan concept of manual therapy : Textbook of techniques / Wayne Hing; Toby Hall; Brian Mulligan
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Chấn thương khuỷu ở trẻ em : Sách chuyên khảo / PGS.TS.BS. Ngô Văn Toàn; BS. Vũ Đồng Hoàng Hạnh
07-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phục hồi chức năng vẹo cột sống / PGS.TS. Phạm Văn Minh
20-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Phục hồi chức năng một số dạng khuyết tật tại cộng đồng / PGS.TS. Cao Minh Châu và Cộng sự
20-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Thang điểm lượng giá thường áp dụng trong phục hồi chức năng / PGS.TS. Phạm Văn Minh
20-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)