DDC 616.001
Tác giả CN Hà, Trần Hưng
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình
Nhan đề Một số cấp cứu thường gặp tại tuyến y tế cơ sở / PGS.TS. Hà Trần Hưng; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2016
Mô tả vật lý 175 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cấp cứu thường gặp
Từ khóa tự do Tuyến y tế cơ sở
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Hoa
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125868
00215
004005F6CB2-6B1D-46A0-A73C-0C988A5A6B12
005202405171720
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240517172013|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.001|bH111 - H936
100 |aHà, Trần Hưng
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình
245 |aMột số cấp cứu thường gặp tại tuyến y tế cơ sở / |cPGS.TS. Hà Trần Hưng; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Ch.b); và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2016
300 |a175 tr. ; |ccm.
653 |aCấp cứu thường gặp
653 |aTuyến y tế cơ sở
691 |aY đa khoa
700 |aNguyễn, Phương Hoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/31thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1