Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Y đa khoa (Tất cả)
Bệnh học phân tử ung thư phổi và ứng dụng điều trị : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Trần Huy Thịnh
19-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Các rối loạn cảm xúc / PGS.TS. Trần Hữu Bình; TS. Trần Nguyễn Ngọc
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Rối loạn tâm thần và hành vi thanh thiếu niên / PGS.TS. Trần Hữu Bình; TS. Trần Nguyễn Ngọc
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giải phẫu bệnh u vú / PGS.TS.BS. Tạ Văn Tờ; và Cộng sự
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bệnh lý tuyến giáp trong thực hành lâm sàng / PGS.TS. Vũ Bích Nga; và Cộng sự
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Can thiệp động mạch chủ / PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
13-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)