DDC 302
Tác giả CN Annabelle, Sreberny-Mohammadi
Nhan đề Media in global context : a reader / edited by Annabelle Sreberny-Mohammadi ... [et al.].
Thông tin xuất bản London : Hodder Arnold, 1997
Mô tả vật lý 352 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202019
000 00000nam#a2200000u##4500
00125202
00237
0043C65225B-E52E-4D9D-9B76-5E8A9D747B92
005202402270942
008240227s1997 vm eng
0091 0
020 |a9780340676875|c1738000
039|a20240227094226|bvulh|y20240227094107|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a302|bA613 - M697
100 |aAnnabelle, Sreberny-Mohammadi
245 |aMedia in global context : |ba reader / |cedited by Annabelle Sreberny-Mohammadi ... [et al.].
260 |aLondon : |bHodder Arnold, |c1997
300 |a352 tr. ; |ccm.
691 |aNgôn ngữ anh
691|aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202019
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/27/6thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202019 Kho sách ngoại văn 302 A613 - M697 Ngôn ngữ anh 1

Không có liên kết tài liệu số nào