DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Tác giả TT Khoa Marketing
Nhan đề Nguyên lý Marketing : Principles of marketing / Philip Kotler; Gary Armtrong; Khoa Marketing dịch
Lần xuất bản 17th edition
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2023
Mô tả vật lý 1082 tr. ; 28 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(6): 10122023-5, 10122297-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124420
00224
004D60A1609-1C4C-419F-97C0-E3329AD2E508
005202401181849
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043306941|c999000
039|a20240118184923|bvulh|c20240103150655|dtamnt|y20240103150618|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bP549 - K874
100 |aKotler, Philip
110 |aKhoa Marketing|bTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aNguyên lý Marketing : |bPrinciples of marketing / |cPhilip Kotler; Gary Armtrong; Khoa Marketing dịch
250 |a17th edition
260 |aHà Nội : |bNXB Đại học Kinh tế quốc dân, |c2023
300 |a1082 tr. ; |c28 cm.
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(6): 10122023-5, 10122297-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/13thumbimage.jpg
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122023 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 - K874 Quản trị kinh doanh 1
2 10122024 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 - K874 Quản trị kinh doanh 2
3 10122025 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 - K874 Quản trị kinh doanh 3
4 10122297 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 - K874 Quan hệ quốc tế 4
5 10122298 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 - K874 Quan hệ quốc tế 5
6 10122299 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 - K874 Quan hệ quốc tế 6

Không có liên kết tài liệu số nào