DDC 005.1330711
Tác giả CN Phạm, Văn Ất
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật lập trình C : Căn bản & nâng cao / Phạm Văn Ất; Nguyễn Hiếu Cường, Lê Trường Thông...(Tham gia biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 430 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các biểu thức và phép toán; các dữ liệu, cách biểu diễn các giá trị dữ liệu; cách quản lý màn hình và xây dựng cửa sổ; các thao tác trên tệp...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ C
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Điện tử - tự động hóa
Môn học Ngôn ngữ lập trình C
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiếu Cường (Tham gia biên soạn)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10120229-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119205
00227
004BECF2696-3F72-4C20-A6FE-568EBDABF8B0
005202203111436
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786049502231|c135.000 VNĐ
039|a20230825185404|bvulh|c20230819203137|dvulh|y20220311143638|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a005.1330711|bP534 - A861
100 |aPhạm, Văn Ất
245 |aGiáo trình kỹ thuật lập trình C : |bCăn bản & nâng cao / |cPhạm Văn Ất; Nguyễn Hiếu Cường, Lê Trường Thông...(Tham gia biên soạn)
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2021
300 |a430 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày các biểu thức và phép toán; các dữ liệu, cách biểu diễn các giá trị dữ liệu; cách quản lý màn hình và xây dựng cửa sổ; các thao tác trên tệp...
653 |aGiáo trình
653 |aNgôn ngữ C
653 |aNgôn ngữ lập trình
653|aĐiện tử - tự động hóa
690 |aNgôn ngữ lập trình C
691 |aCông nghệ thông tin
691|aĐiện tử - tự động hóa
700 |aNguyễn, Hiếu Cường (Tham gia biên soạn)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10120229-31
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 1/090119/10/laptrinhthumbimage.jpg
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120229 Kho sách chuyên ngành 005.1330711 P534 - A861 Công nghệ thông tin 1
2 10120230 Kho sách chuyên ngành 005.1330711 P534 - A861 Công nghệ thông tin 2 Hạn trả:13-06-2024
3 10120231 Kho sách chuyên ngành 005.1330711 P534 - A861 Công nghệ thông tin 3

Không có liên kết tài liệu số nào