DDC 617.6
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Phẫu thuật miệng :. Gây tê - Nhổ răng. / Tập 1 / : Lê Đức Lánh (Chủ biên); Lê Huỳnh Thiên Ân, Trần Quang Đôn, Phạm Thị Hương Loan, Nguyễn Thị Bích Lý
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Y học, 2001
Mô tả vật lý 252 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Phẫu thuật răng miệng là một môn học lâm sàng chuyên khoa Răng Hàm Mặt có sự liên quan chặt chẽ với Giải phẫu đầu mặt, Dược lý, Bệnh học miệng. Sự liên quan đó như một đòi hỏi khách quan cần có kiến thức tổng hợp cho việc đào tạo và thực hành điều trị. Được sự khuyến khích, giúp đỡ của Ban Chủ nhiệm Khoa và với ý thức trách nhiệm xây dựng giáo trình của mỗi cán bộ giảng trong bộ môn, nhằm mục tiêu hệ thống, cập nhật các kiến thức về phẫu thuật răng miệng cho việc đào tạo và hành nghề bác sĩ Răng Hàm Mặt. Cuốn sách "PHẪU THUẬT MIỆNG" được biên soạn gồm hai tập: Tập 1 gồm bốn chương, giới thiệu những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho nhận thức về phương pháp gây tê nhổ răng, đặc biệt các biện pháp can thiệp cho những bệnh nhân có cơ địa đặc biệt và xử trí các biến chứng trong Gây tê - Nhổ răng. Cuốn sách này được sử dụng làm tài liệu dạy và học cho bậc đại học ngành Răng Hàm Mặt. Ngoài ra sách cũng được dùng làm tài liệu tham khảo cho các bậc học sau đại học và các bạn đọc có nhu cầu.
Từ khóa tự do Phẫu thuật miệng
Từ khóa tự do Răng miệng
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Môn học Nhổ răng - Phẫu thuật miệng (OS3257)
Môn học Lâm sàng nha khoa bệnh lý và phẫu thuật 2 OS3130
Môn học Phẫu thuật miệng và hàm mặt (OS3265)
Tác giả(bs) CN Lê, Đức Lánh
Tác giả(bs) CN Lê, Huỳnh Thiên Ân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Lý
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hương Lan
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Đôn
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(4): 20102272-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112210
00213
00420847207-009B-4D9D-BF20-E895FD1C08CF
005202302211323
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c80.000 VNĐ
039|a20240607091201|bvulh|c20240607082617|dvulh|y20180416081934|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a617.6|bL433 - L287
110 |aBộ Y tế
245 |aPhẫu thuật miệng :. |nTập 1 / : |bGây tê - Nhổ răng. / |cLê Đức Lánh (Chủ biên); Lê Huỳnh Thiên Ân, Trần Quang Đôn, Phạm Thị Hương Loan, Nguyễn Thị Bích Lý
260 |aTp. HCM : |bY học, |c2001
300 |a252 tr. ; |c27 cm.
520 |aPhẫu thuật răng miệng là một môn học lâm sàng chuyên khoa Răng Hàm Mặt có sự liên quan chặt chẽ với Giải phẫu đầu mặt, Dược lý, Bệnh học miệng. Sự liên quan đó như một đòi hỏi khách quan cần có kiến thức tổng hợp cho việc đào tạo và thực hành điều trị. Được sự khuyến khích, giúp đỡ của Ban Chủ nhiệm Khoa và với ý thức trách nhiệm xây dựng giáo trình của mỗi cán bộ giảng trong bộ môn, nhằm mục tiêu hệ thống, cập nhật các kiến thức về phẫu thuật răng miệng cho việc đào tạo và hành nghề bác sĩ Răng Hàm Mặt. Cuốn sách "PHẪU THUẬT MIỆNG" được biên soạn gồm hai tập: Tập 1 gồm bốn chương, giới thiệu những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho nhận thức về phương pháp gây tê nhổ răng, đặc biệt các biện pháp can thiệp cho những bệnh nhân có cơ địa đặc biệt và xử trí các biến chứng trong Gây tê - Nhổ răng. Cuốn sách này được sử dụng làm tài liệu dạy và học cho bậc đại học ngành Răng Hàm Mặt. Ngoài ra sách cũng được dùng làm tài liệu tham khảo cho các bậc học sau đại học và các bạn đọc có nhu cầu.
653 |aPhẫu thuật miệng
653 |aRăng miệng
653|aRăng hàm mặt
690|aNhổ răng - Phẫu thuật miệng (OS3257)
690|aLâm sàng nha khoa bệnh lý và phẫu thuật 2 OS3130
690|aPhẫu thuật miệng và hàm mặt (OS3265)
691|aRăng hàm mặt
700 |aLê, Đức Lánh
700|aLê, Huỳnh Thiên Ân
700|aNguyễn, Thị Bích Lý
700|aPhạm, Thị Hương Lan
700|aTrần, Quang Đôn
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(4): 20102272-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang04/16042018t/phauthuatmiengthumbimage.jpg
890|a4|b40|c1|d36
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102272 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 L433 - L287 Răng Hàm Mặt 1
2 20102273 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 L433 - L287 Răng Hàm Mặt 2 Hạn trả:24-05-2024
3 20102274 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 L433 - L287 Răng Hàm Mặt 3
4 20102275 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 L433 - L287 Răng Hàm Mặt 4