DDC 327.03
Kí hiệu phân loại
Tác giả CN Đào, Minh Hồng
Tác giả TT Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Nhan đề Thuật ngữ quan hệ quốc tế / Đào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 417 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120743
00258
004E4A5A731-BA92-4510-BBD7-7DC5799DACF9
005202212021239
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20221202124057|bvulh|y20221202123932|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a327.03
084|bĐ211 - H772
090|bĐ211 - H772
100|aĐào, Minh Hồng
110 |aĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
245 |aThuật ngữ quan hệ quốc tế / |cĐào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2018
300 |a417 tr. ; |ccm.
691 |aQuan hệ quốc tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/2/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1