Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Quan hệ quốc tế (Tất cả)
Kaizen express : fundamentals for your lean journey / Toshiko Narusawa, John Shook
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
A study of diplomatic protocol and etiquette : From theory to practice / Jiali Zhou, Goubin Zhang
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
ASEAN and regional order : revisiting security community in Southeast Asia / Amitav Acharya
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỹ năng làm việc nhóm của người Nhật / Hidehiko Hamada ; Anh Việt dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mình sinh ra đâu phải để buồn / Iris Cao, Hamlet Trương
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Triết học : khái lược những tư tưởng lớn / Lê Ngọc Tân dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Toàn cầu hoá : Hợp tác và đấu tranh / Võ Anh Tuấn
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)