DDC 617
Tác giả CN Nguyễn, Văn Lơ
Nhan đề Bài giảng Dân số và môi trường / BS Nguyễn Văn Lơ
Thông tin xuất bản Tp.HCM
Mô tả vật lý 28 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125176
0029
0044052F09F-9816-46AF-9BE9-EC2E1871A9E0
005202402261637
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240226163748|btanht|c20240226163140|dtanht|y20240226160807|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617|bN576 - L795
100 |aNguyễn, Văn Lơ
245 |aBài giảng Dân số và môi trường / |cBS Nguyễn Văn Lơ
260 |aTp.HCM
300 |a28 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 1/12 tan rhm/bia/k19 hk1/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1