Duyệt theo bộ sưu tập Giáo Trình/Răng hàm mặt (Tất cả)
Bài giảng mô phôi / TS.TS. Đặng Trần Quân
29-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
Kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh răng hàm mặt / GS.TS. Trịnh Đình Hải
29-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Giáo trình răng hàm mặt : Dành cho sinh viên Y đa khoa / Nguyễn Hữu, Nhân
19-03-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
Bài giảng Vai trò của nước bọt / Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
27-02-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
Bài thuyết trình giải phẫu răng : Nhóm răng cửa / Nhóm Sinh viên; Hoàng Tử Hùng (GVHD)
27-02-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)