DDC 339
Tác giả CN Mankiw, N. Gregory
Nhan đề Macroeconomics / N. Gregory Mankiw
Lần xuất bản Eleventh Edition
Thông tin xuất bản Macmillan Learning, 2022
Mô tả vật lý 1837 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Macroeconomics
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126058
00225
004FD782F8E-63DA-4317-A1D9-DB9CC8985B6A
005202406071343
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240607134358|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a339|bM278 - N111
100 |aMankiw, N. Gregory
245 |aMacroeconomics / |cN. Gregory Mankiw
250 |aEleventh Edition
260 |bMacmillan Learning, |c2022
300 |a1837 tr. ; |ccm.
653 |aMacroeconomics
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vĩ mô
691 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/không biết ngành/tháng 06.2024/ngày 7.6/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1