DDC 616.0012
Tác giả CN Brethenoux-Seguin, Francy
Nhan đề Tiếng anh chuyên ngành điều dưỡng / Francy Brethenoux-Seguin; Denis Lenoble; Nguyễn Thành Yến (Dịch)
Thông tin xuất bản Tổng hợp TPHCM, 2016
Mô tả vật lý 203 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tiếng anh điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Tác giả(bs) CN Lenoble, Denis
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126060
00219
00485A5A6B1-D6F0-4051-BBDF-F32FDA5DD932
005202406071559
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240607155918|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.0012|bF826 - B844
100 |aBrethenoux-Seguin, Francy
245 |aTiếng anh chuyên ngành điều dưỡng / |cFrancy Brethenoux-Seguin; Denis Lenoble; Nguyễn Thành Yến (Dịch)
260 |bTổng hợp TPHCM, |c2016
300 |a203 tr. ; |ccm.
653 |aTiếng anh điều dưỡng
653 |aĐiều dưỡng
653 |aTiếng anh chuyên ngành
691 |aĐiều dưỡng
700 |aLenoble, Denis
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/điều dưỡng/bia/26thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1