DDC 611
Tác giả CN Nguyễn, Quang Quyền
Nhan đề Bài giảng giải phẫu học Chi trên - Chi dưới - Đầu - Mặt cổ,. Tập 1 / Nguyễn Quang Quyền
Lần xuất bản In lần thứ 17 có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 485 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Bộ sách Bài giảng Giải Phẫu Học do cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền chủ biên với sự tham gia biên soạn của các nhà giải phẫu giàu kinh nghiệm và sự góp sức của tập thể cán bộ nhân viên Bộ môn Giải Phẫu Học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985, qua 12 lần tái bản, bộ sách là sách giáo khoa giải phẫu của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và là một tài liệu giải phẫu quan trọng, được sử dụng tham khảo tại các trường đại học y khoa trong nước. Bộ sách Bài giảng Giải Phẫu Học có 2 tập cho đối tượng sinh viên đại học gồm các chuyên ngành bác sĩ y khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ ngành y học cổ truyền, y tế công cộng và dược sĩ. Ngoài ra bộ sách còn phục vụ đào tạo hệ cử nhân các chuyên ngành y học và các chuyên ngành khác liên quan đến khoa học sức khỏe.
Từ khóa tự do Giải phẫu học Chi trên - Chi dưới - Đầu mặt cổ
Từ khóa tự do Y đa khoa
Môn học Giải phẫu (RH2010)
Môn học Giải Phẫu 1 (MD2256)
Môn học Giải phẫu 1 (OS2041)
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(5): 20100433-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016400
00215
0043EF0E1CF-A3C4-4C69-82E4-D31D746C9851
005202405311052
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c135.000 VNĐ
039|a20240605152427|bvulh|c20240603134356|dvulh|y20180111163633|zmuoint
041 |avie
044 |avm
082 |a611|bN576 - Q99
100 |aNguyễn, Quang Quyền
245 |aBài giảng giải phẫu học Chi trên - Chi dưới - Đầu - Mặt cổ,. |pTập 1 / |cNguyễn Quang Quyền
250 |aIn lần thứ 17 có bổ sung và sửa chữa
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a485 tr. ; |c27 cm.
520 |aBộ sách Bài giảng Giải Phẫu Học do cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền chủ biên với sự tham gia biên soạn của các nhà giải phẫu giàu kinh nghiệm và sự góp sức của tập thể cán bộ nhân viên Bộ môn Giải Phẫu Học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1985, qua 12 lần tái bản, bộ sách là sách giáo khoa giải phẫu của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và là một tài liệu giải phẫu quan trọng, được sử dụng tham khảo tại các trường đại học y khoa trong nước. Bộ sách Bài giảng Giải Phẫu Học có 2 tập cho đối tượng sinh viên đại học gồm các chuyên ngành bác sĩ y khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ ngành y học cổ truyền, y tế công cộng và dược sĩ. Ngoài ra bộ sách còn phục vụ đào tạo hệ cử nhân các chuyên ngành y học và các chuyên ngành khác liên quan đến khoa học sức khỏe.
653 |aGiải phẫu học Chi trên - Chi dưới - Đầu mặt cổ
653|aY đa khoa
690|aGiải phẫu (RH2010)
690|aGiải Phẫu 1 (MD2256)
690|aGiải phẫu 1 (OS2041)
691|aRăng hàm mặt
691|aY đa khoa
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aGeneral Health
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(5): 20100433-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang01/11012018m/baigiang1thumbimage.jpg
890|a5|b38|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100433 Kho sách chuyên ngành ĐS 611 N576 - Q99 Y đa khoa 1
2 20100434 Kho sách chuyên ngành ĐS 611 N576 - Q99 Y đa khoa 2
3 20100435 Kho sách chuyên ngành ĐS 611 N576 - Q99 Y đa khoa 3 Hạn trả:23-06-2024
4 20100436 Kho sách chuyên ngành ĐS 611 N576 - Q99 Y đa khoa 4 Hạn trả:18-06-2024
5 20100437 Kho sách chuyên ngành ĐS 611 N576 - Q99 Y đa khoa 5

Không có liên kết tài liệu số nào