Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Y đa khoa (Tất cả)
Một số kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh dị ứng và tự miễn / PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn; và Cộng sự
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phẫu thuật miệng. Phẫu thuật trong miệng / PGS.TS. Lê Đức Lánh; và Cộng sựTập 2 :
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Rối loạn lo âu lan tỏa : Sách tham khảo / TS.BS. Trần Nguyễn Ngọc
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cẩm nang chăm sóc sắc đẹp : Handbook for Beauty Care / TS.BS. Cao Ngọc Bích
22-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bệnh học phân tử ung thư phổi và ứng dụng điều trị : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Trần Huy Thịnh
19-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Các rối loạn cảm xúc / PGS.TS. Trần Hữu Bình; TS. Trần Nguyễn Ngọc
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Rối loạn tâm thần và hành vi thanh thiếu niên / PGS.TS. Trần Hữu Bình; TS. Trần Nguyễn Ngọc
16-07-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)