DDC 363.7
Tác giả CN Kim, Bảo Giang
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng
Nhan đề Truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe : giáo trình đào tạo sau đại học
Nhan đề PGS.TS. Kim Bảo Giang, TS. Nguyễn Quang Chính, TS. Phạm Bích Diệp, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến, PGS.TS. Lê Thị Tài
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 180 tr. ; cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00125709
00215
004FE192D65-C578-4B16-BFC4-21E307DFA81D
005202404170938
008231031s2020 vm eng
0091 0
039|y20240417093813|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a363.7|bK491 - G433
100 |aKim, Bảo Giang
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng
245 |aTruyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe : |bgiáo trình đào tạo sau đại học
245|cPGS.TS. Kim Bảo Giang, TS. Nguyễn Quang Chính, TS. Phạm Bích Diệp, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến, PGS.TS. Lê Thị Tài
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a180 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/17/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1