Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Y đa khoa (Tất cả)
CT Mũi xoang và họa đồ xoang / TS.BS. Ngô Văn Công; và Cộng sự
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Siêu âm trong phụ khoa và vô sinh / PGS.TS.BS. Lê Minh Tâm; và Cộng sự
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Vi sinh ký sinh trùng lâm sàng. PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung; và Cộng sự Tập 2 /
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cẩm nang đột quỵ não : Nhận biết - Dự phòng - Xử trí / TS.BS. Phạm Đình Đài; ThS.BS. Đặng Phúc Đức
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho bác sĩ lâm sàng / TS.BS. Nguyễn Thy Khuê
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu / PGS.TS. Hoàng Văn Minh
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phương pháp nguyên cứu khoa học y học / GS.TS. Phạm Mạnh Hùng; PGS.PTS. Nguyễn Văn Tưởng; và Cộng sự
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Sức khỏe nghề nghiệp : Sách đào tạo cử nhân Y học / PGS.TS. Khương Văn Duy; và Cộng sự
13-06-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)