• Đồ án tốt nghiệp
  • 728 T772 - T883
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh /
DDC 728
Tác giả CN Trần, Văn Tuân
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh / Trần Văn Tuân; Lê Trọng Hải (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 69 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Kiến trúc công trình
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Huy Tước
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109096
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118592
0026
00470B2395E-D873-4D78-8968-0B2B18F8EA9B
005202107241014
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20210724101410|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a728|bT772 - T883
100 |aTrần, Văn Tuân
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Trường đại học thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh / |cTrần Văn Tuân; Lê Trọng Hải (GVHD)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a69 tr. ; |c29 cm.
520 |aTìm hiểu thêm về các giải pháp kỹ thuật xây dựng đồng thời khai thác cảnh quan đặc thù ở Bãi Dài, khai thác yếu tố cảnh quan, tổ chức các dịch vụ, môn chơi thể thao...
653 |aKhách sạn
653 |aDu lịch
653 |aKiến trúc công trình
700 |aBùi, Minh Huy Tước
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109096
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/2021/tháng 7/24072021v/trần văn tuân_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0