Duyệt theo bộ sưu tập Đồ án tốt nghiệp (Tất cả)
Đồ án tốt nghiệp đại học: Chung cư cao tầng Sơn Trà / Trần Việt Tài; Nguyễn Hữu Hưng (GVHD)
24-07-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk / Trần Trương Nam; Trần Anh Tuấn (GVHD)
24-07-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đồ án tốt nghiệp đại học: Resort sinh thái biển Mũi Né / Trần Trịnh Tràm; Lê Trọng Hải (GVHD)
24-07-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đồ án tốt nghiệp đại học: Khách sạn du lịch nam Sài Gòn / Trần Thị Thùy Dung; Trần Trung Hiếu (GVHD)
23-07-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đồ án tốt nghiệp đại học: Cảng du lịch đảo Lý Sơn / Trần Hoàng Duy; Đặng Minh Khải (GVHD)
23-07-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đồ án tốt nghiệp đại học: Khách sạn du lịch biển Nha Trang / Trần Duy Chương; Nguyễn Dương Tử (GVHD)
21-07-2021
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)