DDC 346.59701702632
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 10/2015/NĐ-CP : Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo / Chính Phủ
Mô tả vật lý 28 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120206
00266
00461126F5D-B3D4-421D-B577-1468C688C0F2
005202209300933
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20220930093358|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.59701702632
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 10/2015/NĐ-CP : |bQuy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân tạo / |cChính Phủ
300 |a28 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0