DDC 347.59709
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 22/2017/NĐ-CP : Về hòa giải thương mại / Chính Phủ
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 27 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120208
00265
0048D42B267-EC21-4E4A-B0DE-441D5C199AD4
005202209300943
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220930094335|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a347.59709
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 22/2017/NĐ-CP : |bVề hòa giải thương mại / |cChính Phủ
260 |c2017
300 |a27 tr. ; |ccm.
691 |aLuật kinh tế
691|aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0