DDC 615.81
Tác giả CN Dvorák, Jirí
Nhan đề Y học bằng tay / Jirí Dvorák, Václav Dvorák ; Người dịch: Lê Vinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2001
Mô tả vật lý 492 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày cách thức khám lâm sàng dựa trên kiến thức của cơ sinh học. Cơ chế tác dụng, phương thức điều trị và kỹ thuật điều trị vật lí trị liệu bằng tay
Từ khóa tự do Vật lí trị liệu
Từ khóa tự do Điều trị
Từ khóa tự do Chẩn đoán
Tác giả(bs) CN Lê, Vinh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10120876
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120739
00215
00490D1DA21-BE16-45A0-9707-BBFD1D1E7B35
005202212011714
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20230613182708|bvulh|c20221201171428|dvulh|y20221201171331|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615.81|bD988 - J618
100 |aDvorák, Jirí
245 |aY học bằng tay / |cJirí Dvorák, Václav Dvorák ; Người dịch: Lê Vinh
260 |aHà Nội : |bY học, |c2001
300 |a492 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày cách thức khám lâm sàng dựa trên kiến thức của cơ sinh học. Cơ chế tác dụng, phương thức điều trị và kỹ thuật điều trị vật lí trị liệu bằng tay
653 |aVật lí trị liệu
653 |aĐiều trị
653 |aChẩn đoán
691 |aY đa khoa
691|aGeneral Health
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
700 |aLê, Vinh|eDịch
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10120876
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 12/1/21thumbimage.jpg
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120876 Kho sách chuyên ngành 615.81 D988 - J618 Y đa khoa 1 Hạn trả:29-05-2024

Không có liên kết tài liệu số nào