Duyệt theo bộ sưu tập Sách Tham Khảo/Y đa khoa (Tất cả)
Neuroprosthetics and Brain-Computer Interfaces in Spinal Cord Injury : A Guide for Clinicians and End Users / Gernot Müller-Putz
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1)
Laparoscopic Colorectal Surgery / Jeffrey W. Milsom. Jeffrey W. Milsom. Kiyokazu Nakajima
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Ovarian cancer : methods and protocols / Pamela K. Kreeger
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Neurogenic Dysphagia / Tobias Warnecke
23-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cơ sở phân tử của bệnh / Đỗ Ngọc Liên
22-05-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Quản trị bệnh viện : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / GS.TS. Trương Việt Dũng; và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Dịch tễ học ký sinh trùng y học : Giáo trình giảng dạy sau đại học / PGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cẩm nang cấp cứu / GS. Vũ Văn Đính; và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình bệnh học tâm thần / PGS.TS. Nguyễn Kim Việt; TS. Nguyễn Văn Tuấn (Đồng Ch.b); và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)